75.Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi

Görevleri : Şubesi ile ilgili yıllık iş plânını en geç 15 ocak tarihine kadar bir takvime bağlayarak Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne vermek. Müzelerin kuruluşu ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek. Müzelerde ihtiyaç duyulan nicelik ve niteliklerdeki kadroları tespit edip, kadro tahsis için çalışmalar yapmak. Müzelerin, belirlenen görevlerinin mevzuatına uygun bir şekilde yapılması için, ülke genelinde eğitim müzeleri ile birlikte gerekli çalışmaları yapmak ve koordinasyonunu sağlamak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi), diğer resmi ve özel müzeler ve benzeri kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak. Müzelerin personelinin niteliklerinin artırılması için; hizmet içi eğitim düzenlemek, yurtiçi ve yurt dışı seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılmalarını sağlamak. Müzelerde görevli personel için öngörülen; takdir, teşekkür, aylıkla ödüllendirme gibi işlemleri yürütmek, personelin gerektiğinde inceleme ve soruşturma ile ilgili işlerini takip etmek. Müzelerin, hizmetlerinin mevzuatına uygun bir şekilde yürütebilmesi için; bina durumuna göre donatım ihtiyaçları ile günün teknolojisine göre gerekli olan makine, teçhizat, belge - bilgi yönetimi ve bilişim teknolojisi, güvenlikle ilgili donanımlarını sağlamak için teklifte bulunmak. Bakanlık merkez müzesinde araştırma yapacaklara izin verilmesini sağlamak. İlgili şubelerle işbirliği yaparak müzelerin cari ve yatırım bütçe tekliflerini hazırlamak, serbest bırakılma durumuna göre cari ödeneklerini göndermek. Müzelerin kuruluş işleyiş ve denetimlerini koordine etmek Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereğince müzelerde bulunan taşınırların yılsonu sayımlarının yaptırılmasını sağlamak. Konusu ile ilgili yapılmış ve yapılabilecek hizmetlere ait programları ve istatistiksel verilerin hazırlanarak ilgili şubeye verilmesini sağlamak. Şubesi ile ilgili iş ve işlemleri tam ve zamanında yapmak. Başkanlıkça verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Strazburg Cad./lale Sk No:6 06170 Sıhhıye/Ankara Türkiye
0 312 - 413 36 44

Haftaiçi Kış: 09.00-12.30 13.30-16.00 Yaz: 09.00-12.30 13.30-17.00
Müze Asist - Sesli Sanal Müze Rehberi

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz