Karabük Kardemir Demir Çelik Müzesi

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca; her çeşit korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarını içeren koleksiyonları sergileyebilmek için Nisan 1984 tarihinde "Demir Çelik Müzesi" açılmıştır.Günümüz dünyasının ulaştığı teknolojik seviye muhakkak ki, eski çağ insanlarının madenleri tanıması ve yaşadığı çağın koşullarına uygun bir şekilde işlemeyi deneysel olarak öğrenmesiyle başlamıştır.Türkiye'de ilk entegre Demir-Çelik Sanayii'nin kuruluş yeri için maden kömürü havzasına yakın ve stratejik bölge olan "Karabük" seçilmiştir. 10 Kasım 1936 tarihinde İngiltere ile imzalanan 2,5 milyon sterlinlik kredi anlaşması üzerine "H.Brassert" firmasına ihale edilen tesislerin temeli 3 Nisan 1937 tarihinde, zamanın başbakanı İsmet İnönü tarafından atılmıştır.1 Mart 1938'de mekânik montajına başlanan bu entegre tesisler, 2 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde tamamlanarak, 6 Haziran 1939'dan itibaren belli periyotlar içerisinde işletmeye dahil edilmiştir.Çelik tarımından çelik endüstrisine geçişin güzel bir örneğini veren Karabük Demir-Çelik Tesisleri, dün katırlarla yük taşınarak çalışılan yerlerde, bugün çağın teknolojik gelişmelerini de kapsayan ve giderek gelişen bir büyüme içerisinde "Fabrikalar Kuran Fabrika" niteliğinde bir kuruluş durumuna gelmiş ve Demir-Çelik Müzesi'nin açılmasıyla, anılarda kalan bu tarihi gelişim süreci, fotoğraflarla gözlerimizin önünde canlandırılmıştır. İşletmelerimizin bünyesinde mevcut malzeme ve fotoğrafların bir araya getirilmesi, çağdaş teknolojiyi, yeni oluşumları, araştırmaları izlemek, sadece eskiye bağlı kalmamak, gelişen teknolojiyi yeni yetişen kuşaklara aktarmak amacıyla kurulmuş olan müzemiz eğitim ve öğretime dönük etkinlikleri de kapsamaktadır.Ayrıca, müzemiz "Demir Çağı" eserleriyle zenginleştirilmesi ve bu çağın gelişim sürecinin araştırılması amacıyla bir dizi çalışmalar da yapmaktadır.Özetle, müzemizin amacı, demir-çelik endüstrisi ile ilgili faaliyetleri, toplumun geniş gruplarına yaymak; kültür ve sanat etkinliklerine yardımcı olmaktır. Müzemizde şu anda, eserlerin sergilendiği iki salonumuz bulunmaktadır.Birinci salonumuzda 2 yıl gibi kısa bir sürede, katırlarla yük taşınarak inşa edilen tesislerin nasıl işletmeye açılmış olduklarını belgeleyen tarihi fotoğrafların yanı sıra, entegre tesislerden alınan ilk ürün ve döküm modelleri, bu tesislerde kullanılan hammaddeleri içeren numuneler ve çelik konstrüksiyon tesislerinde kullanılan her çeşit profil, köşebent örnekleri ve yan üretim tesislerinden elde edilen maddeler bulunmaktadır.İkinci salonumuzda, mühendislik mamulleri üretimlerinin, tesislerimizin ve yurt çapındaki ağır sanayi tesislerinin makine yedek parçalarının modelleri, istatistik şemalar, TV ve radyo verici anten direklerinin maketleri bulunmaktadır.Ayrıca, Türk mühendis ve işçileri tarafından yapılmış, buharlı lokomotif, dizel lokomotif, raylı vinç maketleri de bulunmaktadır.Müzemizin arşiv bölümünde ise geçmişten kalma günümüz eserleri, kitaplar ve resimler korunmaya alınmaktadır.Müzemiz aynı zamanda Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 14.6.1984 tarih ve 5382 sayılı yazısı gereğince de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Karabük çevresinde bulunan her türlü tarihi eser öncelikle müzemiz yetkililerine haber verilecektir.Müzemize ait hazırlık çalışmaları, dekorasyon, sergileme, montaj vs. gibi çalışmalar, müessesenin kendi personeli arasında kurulan komisyon tarafından, hiçbir dış yardım almadan yapılmıştır.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Kardemir A.Ş. İnsan Kaynakları Md. Karabük
903704183280


Müze Asist - Sesli Sanal Müze Rehberi

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz