Malkara Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Müzesi

İlçemizin tarihi çok eski çağlara kadar uzanması nedeni ile zengin bir tabiat ve kültür varlığına sahiptir. İlçemizde, her türlü eğitimsel ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı üniteleri içinde bulunduran 1200 m² üzerine kurulu toplam 4500 m² kapalı alanı bulunan, özel projeli bir kültür sarayı yapılarak hizmete hazır duruma getirilmiştir. Kültür sarayı inşaat çalışmaları Malkara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılmaktadır. Vakıf yönetim Kurulu kültür sarayının bir bölümünde ilçenin arkeolojik ve etnografik eserlerinin yer aldığı bir müzenin kurulmasını kararlaştırmış ve müze 24 Kasım 1992'de hizmete açılmıştır. Bir klasik arkeologun görevli olduğu bu müze, saat 09.00-17.30 saatleri arasında ziyarete açıktır. Kültür sarayı bünyesinde yer alan müzenin teşhir salonu ve deposunda, arkeoloji ve etnografya ana başlıkları adı altında 12.10.1992 tarihi itibariyle 1837 adet eser bulunmaktadır.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Kültür Sarayı Camiatik Mah. Roterdam Cad. Malkara
(0282) 427 00 53

Hafta içi 09.00-17.30

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz