İstanbul Modern Sanat Müzesi

İstanbul Modern, ülkemizin modern ve çağdaş sanat alanındaki birikimini, yaratıcılığımızı, dinamizmimizi, sahip olduğumuz evrensel değerleri, çağdaş kültür kimliğimizi ortaya koymayı, korumayı ve değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda müzemizi, sanat gündemini belirleyen, eğiten, sanatı sevdiren, dinamik ve çok sesli ortamıyla toplumun geniş kesimlerine ulaşan bir kurum haline getirmeyi hedefliyoruz. İstanbul Modern`le, sanatın toplumun geniş kesimiyle, özellikle çocuklar ve gençlerle buluşmasına elverişli bir ortam hazırlama, sanatsal üretimi ve birikimi uluslararası sanat ortamıyla paylaşma, İstanbul`u ve kültürel kimliğini dünyaya daha yakından tanıtma arzumuz güç ve anlam kazanıyor. Türk sanatının ancak uluslararası sanat ortamının bir parçası haline gelerek gelişebileceğinin bilincindeyiz. Küreselleşen dünyada müzeler arasındaki iletişim ve ortaklaşa projeler önem kazanırken, biz de önde gelen müzeler ve belli başlı sanat kurumları ile aktif bir işbirliğinin temellerini atmaya çalışıyoruz. Uluslararası kültürlerin bütünleşmesinde köprü görevi üstlenmeyi dilerken, özellikle Türk sanatçıların uluslararası arenada tanınmaları ve kabul görmeleri olanağının yaratılacağına inanıyoruz. "Eğitim ve kültür merkezi" olarak müzecilik alanında gelişen yeni anlayışı ülkemize getirmeyi temel amaç olarak belirledik ve görsel sanatlar eğitimi alanında hem geniş toplum kesimlerine hem de gençlere ve çocuklara yönelik programlar hazırladık. Bu özel eğitim programları ve projeleriyle yeni kuşakların görsel belleklerini zenginleştirirken, kültürel bilincin oluşmasına ortam sağlanacak. Müzemizin, sürekli yenilenen, değişime açık, çok yönlü, dinamik bir kültür ve sanat merkezi, aktif bir "yaşayan müze" olacağına, çağdaş eğitim ve iletişim olanaklarını kullanarak, kitlelerin sanat eserleriyle buluşmasını, gündelik yaşamlarında sanata bir yer açmasını sağlayacağına inanıyoruz. Eğitim ve Sosyal Projeler Birimi: İstanbul Modern Eğitim çalışmaları çağdaş müzecilik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Eğitim ve Sosyal Projeler Birimi, müzenin izleyici kitlesini genişletmek, bilinçlendirmek, sanatı herkes için erişilebilir kılmak, müzeyi kamusal bir öğrenme merkezi olarak tanıtmak adına eğitim ve etkinliklerini düzenler. İstanbul Modern`in eğitim çalışmaları müze içinde sunulan sanat eserlerini inceleme, anlama ve yorumlama etkinliklerinden oluşmaktadır. İstanbul Modern Kütüphanesi: İstanbul Modern Kütüphanesi, sanat alanındaki bilgiye ihtiyaç duyan herkesin ulaşabileceği bir sanat kütüphanesidir. Müze izleyicisinin sanatla olan ilişkisini bilgiyle zenginleştirerek, sanat alanındaki araştırmalarda ve eğitim çalışmalarında bir başvuru merkezi olmayı amaçlar. Müzenin alt katında bulunan ve açık raf sistemiyle çalışan mekânında, okuyucular, kütüphane dermesine doğrudan rahatça ulaşabilmekte; sanat konulu çeşitli veri tabanları ve araştırma olanağı sağlayan internet siteleri yoluyla pratik bir biçimde araştırmalarını gerçekleştirmektedirler. Ayrıca sanat alanında, profesyonelce seçilmiş yerli ve yabancı dergilerle güncel sanat olayları ve makaleler takip edilebilir.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrepo 4, 34433 Karaköy Beyoğlu İstanbul
0212 334 73 00
Yetişkin: 15 TL - Grup(10 kişi ve üzeri): 12 TL - Öğrenci, Öğretmen, Emekli ve 65 Yaş Üstündekiler: 8 TL - İstanbul Modern Üyeleri, Engelli Ziyaretçiler, 12 Yaşından Küçük Çocuklar: Ücretsiz
Pazartesi günü haricinde diğer günler, 10:00-18:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. (Perşembe günleri 20:00`ye kadar açıktır.)
Müze Asist - Sesli Sanal Müze Rehberi

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz