İnönü Savaşları Karargah Müzesi

Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktalarından İnönü Savaşlarının sevk ve kumanda edildiği askeri karargâhtır. I. Dünya Savaşının sonunda yaşanan Anadolu'nun işgali sırasında, bir an için Batı Anadolu ve Trakya'yı elde etme hayaline kapılan Yunanlıların durdurulduğu ve üst üste iki yenilgi ile topraklarımızdan atıldıkları çetin savaşlar, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü tarafından buradan yönetilmiştir.İsmet İnönü'nün karargâh olarak burayı seçmesinin sebebi, hem iki koldan taarruza geçen Yunan kuvvetlerine (ve yine bir başka koldan Türk askerine kurşun sıkan Çerkez Ethem'in eşkıyalarına) karşı elverişli bir mukavemet noktası oluşturmak, hem de bu esnada Eskişehir'e kadar ilerlemiş olan düşmanın Ankara hedefini bozmaktı.Bina, büyük komutan İsmet İnönü'nün ve İnönü Zaferlerinin 80. yıldönümü hatırasına saygı ifadesi olarak, T.C. Kültür Bakanlığınca 2000-2001 yıllarında yürütülen restorasyonla "İNÖNÜ SAVAŞ MÜZESİ" olarak gelecek kuşaklarımıza kazandırılmıştır. 1 Nisan 2001'de ziyarete açılmıştır. Müzede İnönü Savaşları’nı içeren fotoğraflar, İnönü’nün ve diğer kumandanların vermiş oldukları cephe emirleri, Akşehir ll85 Sefer Malzeme Ana Depo Komutanlığı’nca verilen silahlar, İnönü Kaymakamlığı’nın savaş alanından topladığı silahlar ve askeri malzemeler sergilenmektedir. Ayrıca İsmet İnönü’nün resmi üniformalarının kopyaları, Eskişehir Arkeoloji Müzesi etnografya bölümünden getirilen yöresel etnoğrafik eserler görülebilir. Ev, 1987 yılında Kültür Bakanlığı’na devredilmiş ve İnönü Savaşları Karargâh Müzesi olarak açılmıştır.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
İsmetpaşa Mh./İnönü/Eskişehir
902225913190
Ücretsiz


Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz