Hacı Bektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Müze, 1988 yılında ziyarete açılmıştır. Müzede, Karahöyük kazılarında elde edilen arkeolojik buluntular sergilenmektedir. Müzenin giriş bölümünde Hacıbektaş taşçılığında kullanılan araç ve gereçler sergilenmektedir. Hacıbektaş taş işçiliğine dair bilgilerin sunulduğu bu bölümde, Hacıbektaş taşı diye tanınan, Onyx'den yapılmış hediyelik eşya örnekleri de sergilenmektedir. Sulucakarahöyük'ün, tüm uygarlıklara ev sahipliği yaptığı anlaşılmaktadır. 1967-1976 Yılları arasında Prof. Dr. Kemal Balkan başkanlığında yapılan arkeolojik kazılarda, aşağıdan yukarıya doğru şu uygarlık katları tespit edilmiştir. I.Eski Tunç Çağı: M.Ö. 3200-1200 II.Asur Ticaret Kolonileri Çağı: M.Ö. 1950-1800 III.Eski Hitit Devleti: M.Ö. 1650-1500 IV.Hitit Orta Krallık Dönemi: M.Ö. 1500-1380 V.Büyük Hitit İmparatorluğu Devri: M.Ö. 1380-1200 VI.Geç Hitit ve Frig Dönemi: M.Ö. 1200-700 VII.Asur-Med ve Pers Egemenliği Dönemi: M.Ö. 700-330 VIII.Hellenistik Devir: M.Ö. 330-30 IX.Roma Devri: M.Ö. 30 - M.S. 395 Müze planı, birbirine geçmeli üç ana bölümden oluşmaktadır. Girişten sonraki, ilk bölümde Eski Tunç Çağı ve Hitit dönemine ait arkeolojik buluntular, ikinci bölümde Frig, Helenistik ve Roma devirlerine ait arkeolojik buluntular ve üçüncü bölümde Osmanlı döneminde kullanılan eşyalar sergilenmektedir.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
Atatürk Blv/Zir Mh., Hacıbektaş, TürkiyeMüze Asist - Sesli Sanal Müze Rehberi

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz