Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Müzesi

2008’de ziyaretçilere kapılarını açan müze ile hastanenin tarihsel değeri konusunda farkındalık yaratılarak, bu değeri yaratan somut ve soyut tüm kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinç oluşturulması amaçlanmaktadır. Müzede, hastanenin tarihi gelişimi; “Bimarhane’den Hastane’ye” “Bimarhane Taşınıyor”, “Hastane Kuruluyor”, “1930’lu Yıllar”, “1940’lı 50’li Yıllar”, “1960’lı ve 1970’li Yıllar”, “1980’li Yıllar” ve “1990-2000’li Yıllar” alt başlıkları altında yazılı ve görsel ürünler kronolojik olarak sunulmaktadır. Müzede ziyaretçiler Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın kişisel eşyaları, kitapları, 1934 yılına ait ameliyat defteri, hastaların kendileri ve çevrelerine zarar vermelerini önlemek amacıyla giydirilen gömlek ve kemerler, 1960’larda Dr. Faruk Bayülkem’in kullandığı elektrokonvülzif tedavi (şok) aleti, Dr. Yıldırım Aktuna’nın bir hasta yakınına yazdığı ruh sağlığıyla ilgili nasihat mektubu ve eski dönemlerde kullanılan ilaç şişeleri gibi hastanenin tarihine tanıklık eden pek çok nesneyi görme fırsatı bulmaktadır.

Sorry. There are not any place registered.
Sorry. There are not any artifact registered.
34147 Bakırköy / İstanbul
0212 5436565
Ücretsizdir.
Hafta içi her gün 10.00-12.00 ile 13.30-15.30 saatleri arasında açıktır.
Müze Asist - Sesli Sanal Müze Rehberi

Müzeasist

Müzeasist mobile uygulumamızı AppStore veya Play Store dan indirebilirsiniz